Сред нашите многобройни клиенти са:

  Общински имоти- гр. Бургас

  Община Созопол

  "Перота холдинг" ООД- гр. Варна

  "Стил 3" ООД- гр. София

  МОЛ "Бургас плаза"

  МОЛ "СТРАНД"

  "Алди Електра" ЕООД

  "Продизайн груп" ЕООД- гр. Несебър 

 "СБЗ"- АД

 "Старс 94"ООД

 "Морски риболов"-гр. Несебър

"ДЕГА" ООД

"Милена пуулс"

 Мебели "Навора"

 ВИ "Росеново"- с.Росеново

 НБС "Спартак"- гр. Созопол

 "Вая-7 " ЕАД

Горско стопанство- гр.Царево

Яхтено пристанище- гр. Несебър

 както и много други доволни клиенти........